Hier in het buitengebied
is de aansluiting ook gratis
Hier is de glasvezel-wifi
overal even snel
Hier 1000 Mb internet
voor iedereen
Hier verschijnen geen
blokjes meer in beeld
Hier onbeperkt
supersnel internet
Hier beeldbel ik
met mijn ziekenhuis
Hier zonder haperend internet
genieten van het digitale leven
Hier kun je netflixen
met een 8K stream
Hier is live streamen
de normaalste zaak
Hier straks gratis
supersnel wifi langs de lijn
Hier kun je
gemakkelijk overstappen
Hier bestuur ik
mijn huis op afstand

EZ wil 1000 Mb voor merendeel huishoudens

Het kabinet deelt de nieuwe Europese ambitie dat alle huishoudens in 2025 gebruik kunnen maken van minimaal 100 Mb breedbandverbinding. Het merendeel van de huishoudens moet zelfs beschikking hebben over 1000 Mb (= 1 Gb). Het ministerie van Economische Zaken sluit zich aan bij de doelstellingen die de Europese Commissie in september heeft gepresenteerd. Nu hanteert EZ nog de doelstelling van de Europese Commissie uit 2011, namelijk dat alle huishoudens toegang hebben tot minstens 30 Mb. Dit niveau is bijna gehaald. EZ verwacht dat de behoefte aan connectiviteit toeneemt tot 1000 Mb. EZ richt zich met zijn beleid op het in stand houden van concurrentie.

Waar de markt onvoldoende in beweging is, ligt een rol voor decentrale overheden om de uitrol van snel internet te bevorderen, maar wel binnen de regels voor staatssteun. EZ gaat verder op de al ingeslagen weg om de expertise en uitwisseling van kennis te stimuleren voor gemeenten en provincies die de aanleg van breedband willen helpen. De ervaring van de laatste vijf jaar met lokale breedbandinitiatieven leert dat zulke projecten succesvol kunnen zijn, maar ook op cruciale momenten een steuntje in de rug nodig hebben met bestuur en toegang tot financiering.

Bron: Telecompaper

De doelstelling van de Europese commissie is als volgt beschreven.

Alle huishoudens in de EU internet van 100 Mbps of meer in 2025

Als het aan de EU ligt hebben in 2025 alle Europese huishoudens de beschikking over internet met een downloadsnelheid van 100 Mbps of meer. Publieke instellingen en bedrijven en een meerderheid van de gezinnen dienen dan te beschikken over een symmetrische internetverbinding van 1 Gbps of meer.

Dat heeft EU voorzitter Juncker vandaag bekendgemaakt in zijn jaarlijkse State of the Union toespraak. De EU wil vol inzetten op de uitrol van breedbandinternet, publieke WiFi en 5G. Dit is volgens de EU nodig omdat netwerken met een hoge capaciteit steeds belangrijker worden voor scholing, gezondheidszorg, productie en transport. De Commissie heeft drie strategische doelen geformuleerd voor 2025:

1. Alle publieke instellingen (zoals scholen, universiteiten, onderzoekscentra, transport knooppunten, ziekenhuizen) en bedrijven die afhankelijk zijn van digitale technologie dienen te kunnen beschikken over een symmetrische internetverbinding van 1 Gbps of meer.

2. Alle Europese huishoudens, in steden en landelijke gebieden, dienen te kunnen beschikken over internet met een downloadsnelheid van minimaal 100 Mbps of meer. Een meerderheid moet kunnen beschikken over 1 Gbps.

3. Alle stedelijke gebieden, belangrijke wegen en spoorwegen dienen in 2025 een ononderbroken 5G dekking te hebben. In 2020 dient 5G in ten minste één grote stad in iedere lidstaat commercieel beschikbaar te zijn.

Door eenvoudigere regels en langere termijn zekerheden wil de EU het voor bedrijven aantrekkelijker maken om te investeren in de benodigde infrastructuur, zowel binnen als buiten de landsgrenzen. Daarnaast wil de Commissie een budget van € 120 miljoen ter beschikking stellen om gratis WiFi mogelijk te maken in openbare ruimten. De plannen moeten nog door het Europese Parlement en de Raad van Ministers worden goedgekeurd.

 

Wil jij ook snel internet?

Download het startpakket